Klicka för att se Stålbolagets presentationsfilm

 

 

Vi är ett återvinningsföretag med fokus på miljö och kvalitet

 

Sedan starten 1990 har allt fler industrier, kraftbolag och smältverk i hela norden blivit våra samarbetspartners. På vårt drygt 30 000 m² stora anläggning i Osby hanteras årligen tusentals ton med koppar, aluminium, mässing kabel, järnskrot mm. Därifrån levereras material vidare till smältverk eller legotillverkningsföretag. Kvalitetsråvaran som produceras av dessa säljs vidare i Sverige samt på export.

 

Att alla tar sitt ansvar för att bidra till det naturliga kretsloppet är av största vikt för en hållbar framtid. Vi som återvinningsföretag i Sverige strävar mot att alltid kunna erbjuda våra partners och kunder en anpassad lösning för att återvinningsprocessen ska ske på ett så effektivt och miljövänligt sätt som möjligt. Vi som återvinningsföretag i Sverige tycker att det är viktigt att vi inte ser på skrotet som en belastning, utan som en tillgång, och med vår hjälp kan ni skicka alltifrån aluminium och metallskrottill mässing, kabel och koppar till återvinning för att på så sätt kunna återanvändas i nya produkter.

Återvinningsföretag i Sverige - hur går det till?

Runt om i Sverige finns våra containrar utställda där du som företag har möjlighet att enkelt kunna skicka avfall såsom kablar, koppar och aluminium till återvinning. Många metaller går att återvinna hur många gånger som helst utan att förlora kvalitet, något vi som återvinningsföretag vill ta tillvara på. För att erbjuda våra partners ett så smidigt och effektivt samarbete som möjligt hämtar vi sedan upp det återvinningsbara avfallet för att leverera det till vårt återvinningsföretag i Osby. Där genomgår de olika materialen klassning, omlastning och eventuell sortering för att kunna återvinnas på ett säkert och miljövänligt sätt. Som ett professionellt återvinningsföretag i Sverige tar vi endast hjälp av miljögodkändaentreprenöreri vårt arbete och alla processer finns dokumenterade enligt ISO 9001 samt ISO 14001.

Efter att vi som återvinningsföretag har klassat, omlastat och sorterat ditt avfall kommer det att skickas till smältverk eller legotillverkningsföretag där det på ett miljövänligt och effektivt sätt kommer tas om hand för att återigen bli en råvara av högsta kvalitet. Genom att ta hjälp av oss som återvinningsföretag i Sverige sätter du alltså mindre press på naturens ändliga resurser och är i stället med och bidrar till ett samhälle där vi använder oss av redan utvunnet material. Efter att smältverken tagit hand om det återvinningsbara materialet skickas det vidare ut i Sverige och resten av Europa som högklassig råvara, redo att användas i skapandet av nya produkter och maskiner.

Kontakta ditt återvinningsföretag i Sverige

Stålbolaget är ett återvinningsföretag som hjälper dig att på ett effektivt och smidigt sätt ta hand om ditt avfall för att ta det vidare in i det slutna kretsloppet. Industrier och kraftbolag får hjälp att återvinna och transportera sitt avfall till våra återvinningscentraler, medan smältverk runt om i Sverige och Europa erbjuds en återvunnen råvara av högsta kvalitet. Vi som återvinningsföretag arbetar ständigt med att förbättra oss, både kvalitet- och miljömässigt, och hoppas på att kunna bli det självklara valet av återvinningsföretag för dig som företagare.