Lämna metallskrot för återvinning

den .

Idag är vi mer och mer medvetna om återvinning och för de flesta är det självklart att återvinna papper, plast och glas. Till och med små barn lär sig i förskolor eller i hemmet.

Men det är inte alla som tänker på att det även går utmärkt att återvinna uttjänta kablar, elektronikprylar och stålskrot. Så passa på att lämna den metallskrot som du har till en återvinningscentral nästa gång du går igenom källarförrådet, vinden eller garaget. Hur är det med den gamla cykeln eller familjens uttjänta mobiltelefoner? Du är inte ensam om att ha elektronikprylar eller järnskrot liggande som inte används längre. För de flesta av oss är det nära nog omöjligt att plocka isär prylarna och separera ut den metall som är värd att spara och återvinna!

Det finns många återvinningscentraler i norra Skåne dit du kan vända dig. Det finns b la återvinningscentral i Hässleholm, Osby och Kristianstad. Men de som driver en industri eller ett företag är istället välkomma att vända sig till Stålbolaget. Stålbolaget samarbetar med stort antal företag som väljer att återvinna bl a de spill produkter som uppstår vid tillverkning. Stålbolaget kan ställa ut flak eller containrar på företaget och beroende på vilken klassning skroten har, som bestämmer priset, så kan ditt bolag få ersättning för den skrot som faller.

Är du däremot privatperson så finns det återvinningscentral bl a både i Osby, Kristianstad och Hässleholm dit du kan vända dig.

Den återvunna metallen säljs vidare till smältverk, processindustri eller tillverkning av olika slag. Iden nyligen uppdaterade miljöpolicyn ingår bland annat att man vill främja materialåtervinning och sträva efter att minska andelen fossila bränslen i sin hantering. Att effektivisera transporterna och att ytterligare förbättra klassificeringen av avfallet för att skapa råvara för smältverk i Sverige och utomlands är några andra av punkterna.

Det fina med metall i till exempel kapsyler, läskburkar eller konserver är att den kan återvinnas hur många gånger som helst. När en stålförpackning smälts om, sparas 75 % av energin som behövs för att framställa helt nytt stål från järnmalm. Aluminium kan återanvändas hur många gånger som helst och den energi som sparas, jämfört med att göra ny aluminium, brukar sättas så högt som hela 95 %.

Så hjälp till att återvinna metall och återföra den i det tekniska kretsloppet. Så blir kanske delar av din gamla mikrovågsugn en detalj av en nytillverkad bil och gräsklipparen medverkar till smarta komponenter i nya produkter.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och inte nödvändigtvis åsikterna hos Stålbolaget.”