Logistiklösning

Stålbolaget har 100-tals containrar utplacerade i hela Sverige.

I dessa containrar faller metall och järnskrot som levereras till Osby för klassning, omlastning och eventuell sortering. Därifrån levereras material vidare till smältverk eller till legobearbetningsföretag som åt stålbolaget bearbetar fram en hög kvalitetsråvara som sedan säljs till olika smältverk i Europa.

 

"Leverantörsanpassad hantering är av högsta prioritet och effektivt transportsystem är nödvändig för vår verksamhet"     

Järnstänger skrotåtervinning | Stålbolaget

_________________________________________________________________________________________________

Metallskrot återvinning process | Stålbolaget Järnskrot återvinningsprocess | Stålbolaget

Återvinning av skrotmetaller | Stålbolaget Transport av återvunnen metall i Sverige | Stålbolaget

Återvinning av järnmetall in Sverige| Stålbolaget Återvinningsföretag i sverige | Stålbolaget

Transportera återvunnet skrotmaterial | Stålbolaget

Behållare för återvinning av metaller | Stålbolaget

Elektronikskrot transportation | Stålbolaget Aluminium metallskrot återvinning bolag | Stålbolaget

Sälja metallskrot i Sverige| Stålbolaget Återvinning av metall i Sverige | Stålbolaget

Kabelskrot återvinning | Stålbolaget Flyglyftning av tungt skrotmaterial | Stålbolaget