Pris på kopparskrot och mer information om metallåtervinning

den .

Kopparskrot är en mycket eftertraktad metall och skrotpriset på koppar är högt. Koppar återfinns i en stor mängd olika elektroniska apparater och produkter som vi använder dagligen. Till exempel surfplattor, mobiltelefoner och datorer. Koppar används också i elkablar. Anledningen till att de används i elektronik och elkablar är att materialet har en mycket bra ledande förmåga. Det vill säga att det leder elektricitet på ett bra sätt. För just koppar är kilopriset högt vilket det rent ekonomiskt är fördelaktigt att sälja ditt kopparskrot till oss.

En annan intressant fakta om koppar är att det är den enda metallen förutom guld som inte är grå.

Hur mycket är kopparskrot värt?

Skrotpriset på koppar varierar beroende på ett flertal olika faktorer. Hur eftertraktat det är på marknaden för stunden, det vill säga hur stort behovet av koppar är just när du ska sälja. Priset kan skifta kraftigt beroende på säsong och kan även skifta från dag till dag. Skrotpriset på koppar påverkas också av skicket på materialet som ska säljas.

Man delar upp kategorierna i prima koppar och i sekunda koppar. Prima koppar är rent och utan föroreningar medans sekunda koppar innehåller föroreningar såsom färg eller lödningar. Vi köper din koppar och säljer den vidare till smältverk efter att separerat den från andra material, till exempel om det är kabelskrot det rör sig om.

Aktuellt pris på koppar

Som tidigare nämnt kan priset för att sälja kopparskrot i Sverige skilja sig från dag till dag. Har ditt företag en större mängd kopparskrot till försäljning, kontakta oss för att få det aktuella skrotpriset på koppar.

Återvinning av metaller - ett cirkulärt kretslopp

Såklart så köper vi även andra metaller än koppar, till exempel järnskrot eller aluminium för att skapa ett cirkulärt kretslopp. Ett cirkulärt kretslopp innebär att material återanvänds och blir till nya produkter. Till exempel kan koppar som tidigare var en rörledning återanvändas till kabel eller i en mobiltelefon. Vi hanterar alla metaller och farliga avfall efter rådande miljölagar.

Sälj ditt företags metall- och kopparskrot till oss på Stålbolaget

Genom att sälja ditt skrot till oss gör du både miljön och ditt företag en tjänst. Miljön gör du en tjänst genom att det material som du säljer till återvinns och att det inte behövs bryta ny malm för att skapa ny metall. Din ekonomi gör du en tjänst på så vis att du skapar värde av material som du annars inte hade haft någon som helst användning för.

Så om ditt företag ska sälja kopparskrot eller någon annan form av metallskrot, kontakta oss på Stålbolaget i Osby så återvinner vi ditt material.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Stålbolaget”.