Varför återvinna elektronikskrot?

Med hjälp av återvinningsföretag har mängden avfall som återvinns ökat kraftigt i Sverige och återvinning av elektronik är ett av de avfallsflöden som stiger mest. Vad är egentligen elektronikskrot? Mycket inom elektronikskrot kan skickas för återvinning och för att det ska vara så miljövänligt som möjligt har flera lösningar tagits fram, vilket också har bidragit till att fler saker kan återanvändas. LCD-skärmar kan exempelvis återvinnas helt i en sluten process och CRT-bildskärmar kan återanvändas som blästringsmaterial eller till röntgenglas. För att mer plast ska kunna återföras till kretsloppet kan den separeras så den plast som innehåller flamskyddsmedel sorteras bort från den rena plasten. Som återvinningsföretag ser vi ekonomiska och miljömässiga möjligheter genom att ersätta de nya råvarorna med återvunna råvaror.

Stålbolaget fokuserar på återvinning av elektronik på ett miljövänligt sätt

Vi vill erbjuda våra kunder och partners en miljövänlig och effektiv process för att skicka elektronikskrot till återvinning och därför anlitar vi bara miljögodkända entreprenörer i vårt arbete och alla processer finns dokumenterade enligt ISO 9001 samt ISO 14001. På så vis kan våra kunder och partners lita på att återvinningsprocessen hanteras på ett miljövänligt sätt. När vi köper elektronikskrot vill vi att det ska vara enkelt och smidigt och därför finns hundratals containrar utplacerade hos våra avtalspartners runt om i Sverige där du kan samla ditt stålskrot och kabelskrot. Skroten levereras sedan för smart hantering av elektronikskrot och återvinning i Osby där det klassas, omlastas och i vissa fall sorteras för vidare transport till smältverk eller legobearbetningsföretag. De producerar en hög kvalitetsråvara och vi säljer produkten vidare till olika smältverk som vi samarbetar med runt om i Europa.

Vi tar hand om ditt elektronikskrot till ett bra pris

Att skicka elektronikskrot till återvinning är det mer miljövänliga valet för en hållbar framtid och Stålbolaget köper elektronikskrot och återvinner det till en produkt av högsta kvalitet. Leverantörsanpassad hantering och ett smidigt transportsystem är av viktiga pelare i vår verksamhet och som professionellt återvinningsföretag försöker vi alltid förbättra oss. Vi erbjuder koppar återvinning och återvinning av elektronikskrot till ett bra pris och på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Låt oss ta fram en skräddarsydd lösning på återvinning för just ditt företag!