Behöver du göra dig av med metallskrot? Vi hjälper dig med återvinning av metall

Återvinning av metall är en betydelsefull komponent i att skapa ett så klimatsmart och resurseffektivt samhälle som möjligt. Genom effektiv återvinning hjälper vi till att öka återanvändningen av metallskrot och skapar möjligheter att ersätta utvinningen av nya råvaror med återvunnet material. Återvinning och miljö är viktiga områden för oss och Stålbolaget tar gärna hand om er metallskrot för en miljövänlig återvinning och för att processen ska bli så enkel och effektiv som möjligt.

Att sälja metallskrot - hur går det till?

Att sälja metallskrot ska inte vara komplicerat eller jobbigt, därför har vi hundratals containrar som finns utplacerade runt om i Sverige som gör det enkelt för dig och din verksamhet att ta ert miljömässiga ansvar. Leverantöranpassad hantering och effektiva transportsystem är viktiga pelare i vår verksamhet och därför ser vi till att ta fram en anpassad lösning just för er. I containrarna sorteras alltifrån metallskrot till kabelskrot för att sedan transporteras vidare för smart hantering av metallskrot och återvinning i Osby där det klassas, omlastas och i vissa fall också sorteras. Materialet levereras sedan vidare till smältverk och legobearbetningsföretag som framställer en hög kvalitetsråvara som vi säljer vidare till olika smältverk runt om i Europa. För oss är det otroligt viktigt att kunna erbjuda en kvalitativ råvara till slutkund.

Stålbolaget erbjuder återvinning av metall till ett rimligt pris

Vi ser råvaror som resurser som kan återanvändas för energiutvinning eller produceras till en ny produkt och vi erbjuder återvinning av metall till ett bra pris. Att sälja metallskrot är ett miljövänligt alternativ och bidrar till ett mer klimatsmart samhälle och för att säkerställa en så kvalitativ återvinningsprocess som möjligt arbetar vi efter mätbara miljömål och genomför grundliga uppföljningar. Skicka därför ditt metallskrot för återvinning till Stålbolaget för en smidig, klimatsmart och effektiv återvinningsprocess.

Kontakta oss för att skicka metallskrot för kvalitativ återvinning

Hos oss finns viljan att återvinning av metall ska kunna utföras på ett miljömässigt och smidigt sätt för våra kunder och partners. Som professionellt återvinningsföretag försöker vi ständigt förbättra oss och därför anlitar vi endast miljögodkända entreprenörer i vårt arbete och samtliga processer finns dokumenterade enligt ISO 9001 samt ISO 14001. Välj det miljövänligare alternativet och skicka metallskrot för återvinning! Kontakta oss för utarbeta en kvalitativ och effektiv återvinning av metall till ett bra pris.