Återvinning av stålskrot är det miljövänliga valet

Världens mest återvunna material är stål och ungefär hälften av det stål som tillverkas i världen kommer från återvunnet järnskrot. Om man tillverkar stål från återvunnet material sparar man ungefär 75 % av energin jämfört med att utvinna ny järnmalm. Alla bör ta sitt ansvar för ett mer klimatsmart och resurseffektivt samhälle och återvinning av rostfritt stålskrot är en bra början till ett mer miljövänligt avtryck på jorden.

Som professionellt återvinningsföretag försöker vi ständigt förbättra oss och för att kunna garantera att stålskrot hanteras på ett så miljövänligt sätt som möjligt så anlitar vi bara miljögodkända entreprenörer i vårt arbete och alla våra processer finns dokumenterade enligt ISO 9001 samt ISO 14001. Vi ser både miljömässiga och ekonomiska möjligheter med att återvinna stålskrot, men även andra metaller kan återanvändas exempelvis genom koppar återvinning och aluminium återvinning. Kontakta oss gärna om det finns funderingar kring vilka fler metaller vi kan återanvända!

Hur fungerar det att sälja stålskrot?

Leverantöranpassad hantering och ett effektivt transportsystem ser vi som nödvändiga pelare i vår verksamhet och eftersom att det ska vara så effektivt och smidigt som möjligt för våra kunder och partners att sälja stålskrot har vi placerat ut hundratals containrar hos våra avtalspartners runt om i Sverige. Här sorteras metallskrot som sedan levereras för smart hantering av stålskrot och återvinning i Osby där det klassas, omlastas och i vissa fall sorteras. Materialet transporteras sedan vidare till smältverk eller legobearbetningsföretag som framställer en återvunna råvaror av hög kvalitet. Vi säljer produkten till olika smältverk runt om i Europa och som återvinningsföretag är vårt mål att kunna erbjuda en produkt av så hög kvalitet som möjligt.

Stålbolaget tar hand om återvinningen av stålskrot till ett bra pris

Sedan Stålbolaget grundades år 1990 har allt fler kraftbolag, smältverk och industrier runt om i Sverige och Europa blivit våra samarbetspartners och hos oss kan du sälja stålskrot till ett marknadsmässigt pris. På så sätt blir återvinningsprocessen både smidig, lönsam och miljövänlig. Vi arbetar efter mätbara miljömål och utför en grundlig uppföljning för att kunna erbjuda våra kunder och partners en klimatsmart process och erbjuder återvinning av stålskrot till ett bra pris. Kontakta oss för möjligheten att samarbeta med ett professionellt återvinningsföretag som har en smidig och rationell återvinningsprocess av stålskrot till ett marknadsmässigt pris!