Skicka ditt aluminium till kvalitativ återvinning

Inom industri- och byggföretag, men också många andra branscher, använder man sig ofta av aluminium för projekt och produktion. Det är ett lätt och hållbart material som kan användas för en mängd olika områden och är därför en särskilt förekommande metall. Detta bidrar i sin tur till stora mängder avfall och att man måste hitta en lösning för återvinning av aluminium. Ta då hjälp av ett välrenommerat återvinningsföretag som kan erbjuda dig smidiga transportsystem och leverantörsanpassad hantering.

Återvinning av aluminium - ett oändligt kretslopp

Effektiv och säker återvinning av aluminium är nämligen av yttersta vikt om man vill vara med och bidra till en hållbar framtid och ett slutet kretslopp. Att framställa aluminium kräver otroliga mängder energi och påverkar därför både miljö och ekonomi.I stället för att utvinna nytt aluminium kan alltså återvinning av förbrukat material och avfall spara pengar och bidra till en mer hållbar och välmående planet. Vi på Stålbolaget erbjuder därför smart hantering av aluminium och återvinning i Osby. Du behöver inte bekymra dig om att ta dig till oss, utan våra containrar finns utplacerade runt om i Sverige där vi sedan hämtar upp materialet för klassning, omlastning och eventuell sortering på vår återvinningscentral. Detta för att kunna leverera det återvinningsbara avfallet i så bra skick som möjligt till de smältverk och legobearbetningsföretag som vi samarbetar med. Vi arbetar bara medmiljögodkändaentreprenörer och alla steg i processen dokumenteras enligt ISO 9001 samt ISO 14001. På så sätt kan du känna dig säker på att återvinning av ditt aluminium sker på rätt sätt och återinförs i det slutna kretsloppet.

Aluminium kan genomgå återvinning i princip hur många gånger som helst utan att tappa i kvalitet. Efter att ditt aluminium skickats för återvinning till våra smältverk kommer det att förädlas och sedan kunna användas till produktion av nya produkter. På så sätt sparas otroliga mängder energi och pengar jämfört mot om produktionsföretagen hade behövt utvinna helt nytt material. Vi arbetar ständigt med att förbättra och effektivisera våra processer för att kunna erbjuda så smidiga och miljövänliga lösningar för våra kunder som möjligt. Genom utbildning och engagemang ser vi till att alltid följa samhällets efterfrågan och aktuell miljölagstiftning och på så sätt erbjuda modern återvinning av aluminium och andra återvinningsbara material.

Stora mängder aluminium? Vi erbjuder återvinning av metalltill ett bra pris

Vi hjälper dig med säker och miljövänlig återvinning av aluminium och annat material som kan användas för energiutvinning eller vid skapandet av nya produkter. Det är viktigt att både den enskilde individen och Sveriges företag tar sitt ansvar för att göra så få och små avtryck på vår planet som möjligt. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Behöver ditt företag därför göra sig av med större mängder aluminium är återvinning till ett bra pris är ett smart alternativ. Då är du med och bidrar till mindre energianvändning och en mer hållbar framtid. Kontakta oss på Stålbolaget för mer information om hur vi kan hjälpa dig och din verksamhet att styra ert flöde av återvinningsbartmetallskrot till återvinning och vidare in i kretsloppet. Välkommen!