Återvinning av elektronik - bra att veta

den .

Att återvinna material som annars inte kommit till användning är en stor vinst för miljön. En av produkterna där det finns många material som kan återanvändas är i elektronikskrot. I elektronik finns en rad olika metaller och material som är värda att ta reda på och återvinna. Komponenterna som finns i våra apparater innehåller flera olika värdefulla metaller och material.

Levnadslängden för elektronik är kortare idag än för bara några år sedan. Den snabba teknikutvecklingen gör att vi byter ut elprodukter oftare än vad vi gjorde tidigare. Andelen skrot har ökat kraftigt och den kategori där flödet har ökat som allra kraftigast är återvinning av elektronik.

Miljö - elektronik är farligt avfall

När det kommer till återvinning är det viktigt att materialen hanteras på ett miljöriktigt sätt. Detta gäller självklart även återvinning av elektronik. För även om mängden farliga ämnen som återfinns i elektronik har minskat så finns det fortfarande en del farliga ämnen som klassas som farligt avfall i elektronik. Exempel på farliga ämnen kan vara bly, kvicksilver och tungmetaller. Ämnen som är farliga både för människa och miljö. Eftersom elektronik är klassat som farligt avfall ställs höga krav på företag som hanterar denna typ av avfall. Andra delar i elektronik som med fördel kan återvinnas är till exempel bildskärmar där material kan användas till blästringsmaterial och plast samt plast som innehåller flamskyddsmedel där de olika plastsorterna kan separeras så att en större andel kan återföras in i kretsloppet.

Kontakta oss för mer information om vilka olika material som vi återvinner eller våra andra tjänster för återvinning.

Smidiga transporter för elektronikåtervinning

För att vara så effektiva som möjligt, förenkla för våra kunder och samtidigt minska vår miljöpåverkan har vi utvecklat ett logistik och transportsystem för återvinning av elektronik och annat skrot. I vårt transportsystem har vi flera hundra containrar ute hos våra leverantörer där material samlas in och transporteras till vår återvinningscentral i Osby.

Efter att materialet har kommit till oss så genomgår det en process där vi klassificerar materialet, sorterar och för att därefter säljas vidare till smältverk eller legobearbetningsföretag. Därefter kommer materialen återigen ut marknaden och återanvänds. Vi vill leverera material av så hög kvalitet och ha så hög grad av återvinning av elektronikskrot som möjligt.

Återvinning av elektronik - Stålbolaget

På vår återvinningscentral i Osby i norra Skåne tar vi emot och hanterar 100-tals ton med material som vi ser till blir återvunnet. Att återvinna material istället för att tillverka nya är en enorm miljönytta och mycket viktigt ur hållbarhetssynpunkt.

För Stålbolaget är det viktigt att vara föregångare inom branschen när det kommer till miljöarbete. Därför är företaget certifierat enligt både ISO 9001 och ISO 14001 och samarbetar endast med entreprenörer som är miljögodkända. Stålbolaget har sina egna miljömål och arbetar aktivt med dessa mätbara mål för att kunderna ska känna sig trygga med att de säljer sitt elektronikskrot till ett företag som hanterar återvinning enligt att rådande miljölagar och regler.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Stålbolaget”.