Återvinning av elektronik - bra att veta

den .

Att återvinna material som annars inte kommit till användning är en stor vinst för miljön. En av produkterna där det finns många material som kan återanvändas är i elektronikskrot. I elektronik finns en rad olika metaller och material som är värda att ta reda på och återvinna. Komponenterna som finns i våra apparater innehåller flera olika värdefulla metaller och material.

Levnadslängden för elektronik är kortare idag än för bara några år sedan. Den snabba teknikutvecklingen gör att vi byter ut elprodukter oftare än vad vi gjorde tidigare. Andelen skrot har ökat kraftigt och den kategori där flödet har ökat som allra kraftigast är återvinning av elektronik.

Pris på kopparskrot och mer information om metallåtervinning

den .

Kopparskrot är en mycket eftertraktad metall och skrotpriset på koppar är högt. Koppar återfinns i en stor mängd olika elektroniska apparater och produkter som vi använder dagligen. Till exempel surfplattor, mobiltelefoner och datorer. Koppar används också i elkablar. Anledningen till att de används i elektronik och elkablar är att materialet har en mycket bra ledande förmåga. Det vill säga att det leder elektricitet på ett bra sätt. För just koppar är kilopriset högt vilket det rent ekonomiskt är fördelaktigt att sälja ditt kopparskrot till oss.

Lämna metallskrot för återvinning

den .

Idag är vi mer och mer medvetna om återvinning och för de flesta är det självklart att återvinna papper, plast och glas. Till och med små barn lär sig i förskolor eller i hemmet.

Men det är inte alla som tänker på att det även går utmärkt att återvinna uttjänta kablar, elektronikprylar och stålskrot. Så passa på att lämna den metallskrot som du har till en återvinningscentral nästa gång du går igenom källarförrådet, vinden eller garaget. Hur är det med den gamla cykeln eller familjens uttjänta mobiltelefoner? Du är inte ensam om att ha elektronikprylar eller järnskrot liggande som inte används längre. För de flesta av oss är det nära nog omöjligt att plocka isär prylarna och separera ut den metall som är värd att spara och återvinna!

Tjänster från ditt återvinningsföretag

den .

För att minska klimatpåverkan och minimera vår användning av naturens resurser är det viktigt att återvinna en så stor del av allt material som är möjligt. Detta är de allra flesta av oss medvetna mycket väl medvetna om.

Steg att följa för att skapa en miljöpolicy för ditt företag

den .

Varje år hanterar vi tusentals ton metaller av olika slag. Något vi har lagt märke till är att vissa företag inte har någon miljöpolicy eller miljöpolitik. Vi jobbar endast med entreprenörer som är miljögodkända. För att underlätta eventuella framtida samarbeten är det bra om det finns någon form av miljöpolicy eller miljöpolitik i verksamheten.